OBÓZ REKREACYJNO – SPORTOWY OLECKO 2019

 

OBÓZ REKREACYJNO – SPORTOWY

Olecko 05-14.07.2019

1. WYJAZD – podstawienie autokaru:
w dniu 05.07.2019 godz. 10:00 – wyjazd godz. 10:30.
Miejsce podstawienia autokaru:
Gdynia – Obłuże, ul. Unruga 5, parking C.H. Kaufland.

2. PRZYJAZD autokaru:
w dniu 14.07.2019 około godz. 14:00.
Miejsce odbioru dzieci:
Gdynia – Obłuże, ul. Unruga 5, parking C.H. Kaufland.

więcej informacji w zakładce wypoczynek

Plan zajęć 2019

Klub prowadzi zapisy
DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻY
I OSÓB DOROSŁYCH
do grup:

Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 4 roku życia,
Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,
Ø dla relaksu i dla zdrowia,
Ø pływanie korekcyjne.

PLAN  ZAJĘĆ  
2019

od 16 stycznia do 12 czerwca 2019 roku zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży
nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach.
Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88.
poniedziałek   –  godz. 18:45 – 19:30
środa                 –  godz. 18:00 – 18:45

od 06 marca do 12 czerwca 2019 roku zajęcia dla osób dorosłych dla relaksu i dla zdrowia pod fachową opieką trenera pływania II kl. dla nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach, zajęcia są bardzo atrakcyjne, przyjemne i dostosowane do umiejętności pływackich uczestników. Gdynia, Szkoła Podstawowa          nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88.
środa  –  godz. 18:45 – 19:30  

od 17 stycznia do 13 czerwca 2019 roku zajęcia dla dzieci i młodzieży umiejących pływać, doskonalących techniki pływackie, pływania w płetwach i w monopłetwie.
Gdynia Śródmieście, Relaxcenter –
Mercure, ul. Armii Krajowej 22.
wtorek      – godz. 19:00 – 19:45 – 20:30
czwartek   – godz. 18:45 – 19:30 – 20:15

 Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener pływania II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060

 

PLAN ZAJĘĆ 2018

 

Klub prowadzi nabór
DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
do grup:

Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 4 roku życia,
Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,
Ø dla relaksu i dla zdrowia,
Ø pływanie korekcyjne.

PLAN  ZAJĘĆ  2018
na pływalniach

 zajęcia od 12 lutego do 20 czerwca 2018

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88
zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży
nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach
poniedziałek  –  godz. 18:45 – 19:30
środa              –  godz. 18:00 – 18:45

zajęcia od 14 lutego do 20 czerwca 2018
zajęcia od 12 września do 19 grudnia 2018

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88
zajęcia dla osób dorosłych  Gdynia 55+
dla relaksu i dla zdrowia pod fachową opieką trenera pływania II kl.
dla nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach

zajęcia są bardzo atrakcyjne, przyjemne i dostosowane do umiejętności pływackich uczestników.
Zapraszam – środa  –  godz. 18:45 – 19:30  

  zajęcia od 13 lutego do 14 czerwca 2018

Gdynia, Centrum Sportowe „U Jezuitów”, ul. Tatrzańska 35
zajęcia dla dzieci i młodzieży
umiejących pływać, doskonalących techniki pływackie, pływania w płetwach
i w monopłetwie                         
wtorek       –
godz. 18:30 – 19:15 – 20:00
czwartek   – godz. 18:30 – 19:15 – 20:00

 Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener pływania II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060

Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA SP 39 Gdynia
realizuje zadanie publiczne:

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w zakresie pływania w płetwach i pływania.

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+
– sport, turystyka, rekreacja
w zakresie nauki i doskonalenia pływania i pływania w płetwach.